Інноваційна технологія припрацювання спряжень деталей транспортних машин та мобільної сільськогосподарської техніки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Аулін, В. В.
Лисенко, С. В.
Чернай, А. Є.
Слонь, В. В.
Лукашук, А. П.
Aulin, V.
Lysenko, S.
Chernai, A.
Slon, V.
Lukashuk, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НУБіП

Abstract

Description

Keywords

Citation

Інноваційна технологія припрацювання спряжень деталей транспортних машин та мобільної сільськогосподарської техніки / В. В. Аулін, С. В. Лисенко, А. Є. Чернай [та ін.] // Крамаровські читання : VІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. ; 25-26 лют. 2021 р., м. Київ : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : НУБіП, 2021. - С. 32-36.