Визначення параметрів кидання за умови зміни точки сходу матеріалу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Розглянуто методичний підхід розрахунку траєкторії польоту часток підстилкового матеріалу, який подається роторним розкидачем, при розподілі його по довжині стійла. Визначено залежність дальності її польоту від кута нахилу лопатей і перетину призми волочіння стружки. The calculation of the methodical approach flight path of the particles of bedding material that is fed rotary spreader, with its distribution along the length of the stall. Determined the dependence of its flight range of the angle of inclination of the blades and section Drawing prism chips.
Опис
Ключові слова
роторний розкидач, підстилковий матеріал, стружка, призма волочіння, rotary spreader, bedding material, shavings, drawing prism
Бібліографічний опис
Луц, C. М. Визначення параметрів кидання за умови зміни точки сходу матеріалу / C. М. Луц, В. І. Харитонов // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 43, ч. 2. - С. 194-200.