Інформатика

Abstract

Методичні вказівки містять перелік завдань та порядок виконання лабораторних робіт з дисципліни інформатика. Methodical instructions contain the list of tasks and the order of performance of laboratory works on discipline of computer science.

Description

Keywords

інформатика, лабораторна робота, рекомендована література, контрольні питання, підготовка звіту, computer science, lab, recommended books, control questions, report preparation

Citation

Інформатика : метод. вказ. до виконання лаб. робіт : для студ. спец. 051 «Економіка» (спеціалізація «Економічна кібернетика»), 075 «Маркетинг» / [уклад. : Р. І. Жовновач, Л. М. Макаренко] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. екон. теорії, маркетингу та економічної кібернетики. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 113 с.