Економічна психологія : зміст, значення та історія виникнення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.
Сідалковський, О. М.
Sidalkovs'kyj, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВЛ ЦНТУ

Abstract

У тезах розкрито об’єктивну необхідність та еволюцію становлення економічної психології як науки в світі та в Україні. This thesis uncovers the objective necessity and evolution of the formation of economic psychology as a science in the world and in Ukraine.

Description

Keywords

теорія граничної корисності, маржиналізм, теорія споживчої поведінки, ринковий механізм, the theory of marginal utility, marginality, the theory of consumer behavior, market mechanism

Citation

Яковенко, Р. В. Економічна психологія : зміст, значення та історія виникнення / Р. В. Яковенко, О. М. Сідалковський // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, м. Кропивницький, 12 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2019. – С. 128–129.