Features of electrochemical-mechanical running-in of chrome-plated piston rings to the cast-iron surface of the cylinder liner under different friction modes

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Aulin, V.
Zamota, T.
Hrynkiv, A.
Lysenko, S.
Chernovol, M.
Chernai, A.
Аулін, В. В.
Замота, Т. М.
Гриньків, А. В.
Лисенко, С. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ХНУ

Abstract

In this paper, the laws of the electrochemical - mechanical running-in (ECMR) are considered. For elimination of inaccuracies of form of details and errors of assembling mechanism expose to running-in which running- in of the surfaces take place. The most effective factor of acceleration of running-in is to use the combined processes at running- in surfaces. One of them is ECMR. The results of experimental studies have shown that the the processes of ECMR pass in the environment of electrolyte, which influences efficiency of process, mode of friction at running-in pair and speed of electrochemical reactions. The essence of ECMR consists of the following: working motion for details of mechanism is given, between details an electrolyte is pumping and cutoff alternating current. Due to joint electrochemical-mechanical influence there is a rapid adaptation of one surface to other. The most effective factor of ECMR is electrochemical, at which it is easy to electrochemical stripping of material from the run-in surface due to anodal dissolution at the hydrodynamic lubrication rate. У цій роботі розглядаються закони електрохіміко-механічного припрацювання (ЕХМП). Для усунення неточностей форми деталей та помилок збирального механізму виконують обкату, в якій відбувається припрацювання поверхонь. Найефективнішим фактором прискорення обкатки в роботі є використання комбінованих процесів на поверхнях тертя. Один з них - ЕХМП. Результати експериментальних досліджень показали, що процеси ЕХМП проходять у середовищі електроліту, що впливає на ефективність процесу, режим тертя при запуску пари та швидкість електрохімічних реакцій. Суть ЕХМП полягає в наступному: задається робочий рух для деталей механізму, між деталями пропускають електроліт і підключення змінного струму. Завдяки спільному електрохіміко-механічному впливу відбувається швидке припрацювання однієї поверхні до іншої. Найбільш ефективним факторомЕХМП є електрохімічний, при якому легко проводити електрохімічне знімання матеріалу з поверхні, завдяки анодному розчиненню зі швидкістю гідродинамічного мащення.

Description

Keywords

running-in, electrochemical - mechanical running-in (ECMR), engines, friction mode, piston ring, liner, припрацювання, електрохіміко-механічне припрацювання (ЕХМП), двигуни, режим тертя, поршневе кільце, вкладиш

Citation

Features of electrochemical-mechanical running-in of chrome-plated piston rings to the cast-iron surface of the cylinder liner under different friction modes / V. Aulin, T. Zamota, A. Hrynkiv [et al] // Проблеми трибології. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - № 3. - С. 85-91.