Економіка ринку та економічна психологія

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Рідний край

Abstract

У статті розкрито об’єктивну необхідність та еволюцію становлення економічної психології як науки в світі та в Україні. This article uncovers the objective necessity and evolution of the formation of economic psychology as a science in the world and in Ukraine.

Description

Keywords

теорія граничної корисності, маржиналізм, теорія споживчої поведінки, ринковий механізм, the theory of marginal utility, marginality, the theory of consumer behavior, market mechanism

Citation

Яковенко, Роман Економіка ринку та економічна психологія [Електронний ресурс] / Роман Яковенко // Рідний край : [онлайн-видання]. – Режим доступу : https://rk.kr.ua/ekonomika-rinku-ta-ekonomichna-psihologija. – Назва з екрана. – Дата публікації : 10.03.2020. – (дата звернення: 20.03.2020).