Підвищення надійності системи "РОГМ-ҐРУНТ" використанням методів комп’ютерного моделювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Аулін, В. В. Підвищення надійності системи "РОГМ-ҐРУНТ" використанням методів комп’ютерного моделювання / В. В. Аулін, А. А. Тихий // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції "Крамаровські читання", 21-22 лют. 2019 р., м. Київ, Україна / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : НУБіП, 2019. - С. 58-61.