Податковий консалтинг та аудит. Теорія

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Головченко, Н. Ю.
Holovchenko, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В начально-методичних рекомендаціях наведено теоретичний матеріал в стислому вигляді для вивчення курсу «Податковий консалтинг та аудит».

Description

Keywords

податковий менеджмент, податкова поведінка, система оподаткування

Citation

Податковий консалтинг та аудит : навч.-метод. рек. до вивч. теорет. частини курсу : для здобув. ВО спец. 071 «Облік і оподаткування» за першим (бакалавр.) рівнем ВО / [уклад. Н. Ю. Головченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 67 с.