Менеджмент у будівництві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Хачатурян, О. С.
Khachaturian, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки містять теоретико-методичні та практичні аспекти управління персоналом і фінансами на будівельно-дорожньому підприємстві. Розглянуто менеджмент організації ефективного використання основних і оборотних фондів, а також менеджмент ціноутворення продукції на будівельно-дорожньому підприємств. Methodical instructions contain theoretical-methodical and practical aspects of personnel and financial management at the construction and road enterprise. The management of the organization of effective use of the basic and working capital, as well as product pricing management construction and road enterprises.

Description

Keywords

будівельно-дорожнє підприємство, управління персоналом, управління фінансами, менеджмент організації, менеджмент ціноутворення, construction and road enterprise, HR, financial management, organization management, pricing management, agricultural enterprise

Citation

Менеджмент у будівництві : метод. рекомендації для студ. спец. 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Будівництво») всіх форм навчання / [уклад. О. С. Хачатурян] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. екон. теорії, маркетингу та економічної кібернетики. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 50 с.