Оцінка ефективності функціонування міського пасажирського транспорту з урахуванням вибору маршруту пасажиром

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-04-14

Authors

Аулін, В. В.
Великодний, Д. О.
Тирса, Я. В.
Кабак, В. Д.
Aulin, V.
Velykodnyi, D.
Tyrsa, Ya.
Kabak, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ВНТУ

Abstract

Запропоновано можливі стратегії поведінки пасажира при виборі маршруту пересування. За результатами імітаційного моделювання виявлено, що пасажири вирішують проблему вибору маршрутів опираючись на маршрути міського пасажирського транспорту, в яких інтервал руху найменший, а вартість проїзду - мінімальна. Possible strategies of passenger behavior when choosing a route are proposed. According to the results of simulation, it was found that passengers solve the problem of choosing routes based on the routes of urban passenger transport, in which the interval of movement is the smallest, and the fare is minimal.

Description

Keywords

Citation

Оцінка ефективності функціонування міського пасажирського транспорту з урахуванням вибору маршруту пасажиром / В. В. Аулін, Д. О. Великодний, Я. В. Тирса [та ін.] // Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту : матеріали VIII-ої міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 кв. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2020. - С. 15-16.