Стан і перспективи розвитку комбінованих агрегатів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Ролдугін, М. І.
Михайловський, Є. С.
Roldugin, M.
Mikhailovsky, Y.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розглянуто тенденції розвитку та створення машин для комбінованого обробітку грунту. Запропоновано шляхи удосконалення машин для комбінованого обробітку ґрунту. Удосконалено систему основної і передпосівної обробки, обґрунтована необхідність диференціації глибини і числа обробок у сівозміні. Зроблено аналіз на основі досліджень, що в сучасному сільському господарстві існує тенденція до поєднання кількох операцій за один прохід колісного трактора. З метою більш повного використання потужності, зниження сумарної трудомісткості виконання сільськогосподарських операцій та досягнення агрономічних переваг відзначається доцільність установки на тракторі знарядь спереду і ззаду. No country with a developed agrarian sector cannot compete successfully on the market of food and agricultural products without their own production of the basic nomenclature of modern equipment for the mechanization of agricultural production. The trends in development of machines for the combined soil processing. Ways to improve the machinery for the combined soil processing. Improve the system for the main and presowing treatment, the necessity of differentiation of depth and number of treatments in the rotation. An analysis made on the basis of research that modern agriculture, there tends to be a combination of several operations in one pass wheeled tractor. With the purpose of more full capacity utilization, the reduction of total labor intensity of agricultural operation and achieve the agronomic benefits of the expedience of installation on a tractor guns in front and. On the basis of generalization of scientific research and best practices established, that for creation of optimal soil conditions for growth and development of agricultural crops in the existing crop rotations in different soil-climatic zones of the country it is necessary to apply a differentiated treatment system depending on the soil properties, its predecessors, debris and other fields.

Description

Keywords

комбіновані машини, обробіток, сівозміна, сільськогосподарська операція, удосконалення, сombined machines, processing, crop rotation, agricultural operation, handling improvements

Citation

Ролдугін, М. І. Стан і перспективи розвитку комбінованих агрегатів / М. І. Ролдугін, Є. С. Михайловський // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 43, ч. 2. - С. 237-240.