Виробнича практика та підготовка звіту. Облік і оподаткування

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Шалімова, Н. С.
Магопець, О. А.
Черновол, О. М.
Решетов, В. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації визначають загальні вимоги до проходження виробничої практики, структури, обсягу й оформлення звітів з виробничої практик.

Description

Keywords

виробнича практика, магістр, облік і оподаткування

Citation

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики та підготовки звіту : для студ. ОС «Магістр» за спец. 071 «Облік і оподаткування» / [уклад.: Н. С. Шалімова, О. А. Магопець, О. М. Черновол, В. О. Решетов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. аудиту та оподаткування. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 74 с.