Морально-етичний аспект збутової діяльності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Рідний край

Abstract

У статті розглянуто основні правила “ринкової гри”, своєрідної етики підприємницької конкуренції, що базується на застосуванні інформаційного принципу The article deals with the basic rules of "market game", a kind of ethics of entrepreneurial competition, based on the application of the information principle

Description

Keywords

свобода, економічна мотивація, етика, інформаційний принцип, добро, зло, репутація, freedom, economic motivation, ethics, information principle, good, evil, reputation

Citation

Яковенко, Роман Морально-етичний аспект збутової діяльності [Електронний ресурс] / Роман Яковенко // Рідний край : [онлайн-видання]. - Режим доступу : https://rk.kr.ua/moralno-etichnii-aspekt-zbutovoi-dijalnosti. - Назва з екрана. - Дата публікації : 10.06.2019. - (дата звернення: 18.11.2019).