Земельна власність дворян у Бессарабії в першій половині ХІХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Розглядається процес формування дворянського землеволодіння в Бессарабії у першій половині ХІХ ст., характеризуються пріоритетні напрямки сільськогосподарської діяльності представників цієї верстви. Becoming nobiliary landownership is examined in Bessarabia in the first half of XIX cen. and the priority directions agricultural activity of representatives of this estate are characterized.
Опис
Ключові слова
дворянське землеволодіння, Бессарабія, сільськогосподарське виробництво, aristocratic landholding, Bessarabia, agricultural production
Бібліографічний опис
Циганенко, Л. Ф. Земельна власність дворян у Бессарабії в першій половині ХІХ ст. / Л. Ф. Циганенко // Єлисавет. Історичні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2012. - Вип. 1. - С. 271-283.