Інформаційні системи в логістиці

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Яценко, Р. М.
Ніколаєв, І. В.
Yatsenko, R.
Nikolaiev, I.
Яценко, Р. Н.
Николаев, И. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ХНЕУ

Abstract

Подано систематичний виклад основних напрямків застосування інформаційних систем, що використовуються в логістиці. Наведено класифікацію і характеристику інформаційних систем для автоматизації логістичної системи підприємства, основи проектування і розробки таких систем. Рекомендовано для студентів спеціальності "Логістика" та інших спеціальностей економічних вищих навчальних закладів, слухачів бізнес-шкіл, фахівців з логістики, а також для викладачів і аспірантів. The systematic exposition of the applications main areas of information systems used in logistics is presented. Classification and characterization of information systems for the automation of the company's logistics system, the basis of the design and development of such systems are shown. Recommended for the students of specialty "Logistics", and other economic specialties of higher educational institutions, students of business schools, logistics experts, as well as for teachers and graduate students. Представлено систематическое изложение основных направлений применения информационных систем, используемых в логистике. Приведена классификация и характеристика информационных систем для автоматизации логистической системы предприятия, основы проектирования и разработки таких систем. Рекомендовано для студентов специальности "Логистика" и других специальностей экономических высших учебных заведений, слушателей бизнес-школ, специалистов по логистике, а также для преподавателей и аспирантов.

Description

Keywords

інформаційні системи, логістика, корпоративні інформаційні системи, бізнес-процеси, бази даних, експертні системи, системи підтримки прийняття рішень, information systems, logistics, corporate information systems, business processes, databases, expert systems, decision support systems, информационные системы, логистика, корпоративные информационные системы, бизнес-процессы, базы данных, экспертные системы, системы поддержки принятия решений

Citation

Яценко, Р. М. Інформаційні системи в логістиці : навч. посіб. / Р. М. Яценко, І. В. Ніколаєв. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 232 с.