До обґрунтування параметрів пневмомеханічного висівного апарата з периферійним розташуванням комірок для точного висіву насіння просапних культур

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Петренко, М. М.
Васильковський, М. І.
Васильковська, К. В.
Petrenko, M.
Vasylkovskyi, M.
Vasylkovska, K.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті обґрунтовані умови збільшення продуктивності оригінального пневмомеханічного висівного апарата з диском, на якому периферійно розташовані комірки для точного висіву насіння просапних культур за рахунок збільшення швидкості обертання комірок висівного елементу за умови збереження їх якісного заповнення. In the article reasonable terms of increase of the productivity of original pneumomassage sowing vehicle with a disk, on that the peripherally located cells for seed-spacing of seed of the cultivated cultures due to the increase of velocity of circulation of cells of sowing element on condition of maintenance of them quality filling.

Description

Keywords

насінина, комірка, лопатка, висівний диск, однонасіннєвий відбір, продуктивність, якість висіву, швидкість обертання комірок, розподіл насіння в борозні, середньоквадратичне відхилення

Citation

Петренко, М. М. До обґрунтування параметрів пневмомеханічного висівного апарата з периферійним розташуванням комірок для точного висіву насіння просапних культур / М. М. Петренко, М. І. Васильковський, К. В. Васильковська // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 41, ч. 1. - С. 287-292.