Для чого треба вивчати курс „Основи економічної теорії” студентам інженерно-технічних спеціальностей

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Визначено спільні риси економіки та фізики і геометрії, та необхідність засвоєння базових економічних знань сучасною людиною. The common features of economics and physics and geometry, and the need to master the basic economic knowledge of modern man are determined.

Description

Keywords

освітній процес, основи економіки, важелі, науково-технічний прогрес, educational process, foundations of economy, levers, scientific and technological progress

Citation

Яковенко, Р. В. Для чого треба вивчати курс „Основи економічної теорії” студентам інженерно-технічних спеціальностей [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко. – Режим доступу: http://rk.kr.ua/dlja-chogo-treba-vivchati-kurs-osnovi-ekonomichnoi-teorii-studentam-inzhenerno-tehnichnih-spetsialnostei. – Назва з титул. екрану. – Дата перегляду: 13.02.2019.