Для чого треба вивчати курс „Основи економічної теорії” студентам інженерно-технічних спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Визначено спільні риси економіки та фізики і геометрії, та необхідність засвоєння базових економічних знань сучасною людиною. The common features of economics and physics and geometry, and the need to master the basic economic knowledge of modern man are determined.
Опис
Ключові слова
освітній процес, основи економіки, важелі, науково-технічний прогрес, educational process, foundations of economy, levers, scientific and technological progress
Бібліографічний опис
Яковенко, Р. В. Для чого треба вивчати курс „Основи економічної теорії” студентам інженерно-технічних спеціальностей [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко. – Режим доступу: http://rk.kr.ua/dlja-chogo-treba-vivchati-kurs-osnovi-ekonomichnoi-teorii-studentam-inzhenerno-tehnichnih-spetsialnostei. – Назва з титул. екрану. – Дата перегляду: 13.02.2019.