Вплив міграції робочої сили на міжнародні економічні відносини

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Стецик, Ю. В.
Stetsyk, J.
Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Кіровоград : „Поліграф-сервіс”

Abstract

У статті проаналізовано теоретичні підходи до такої економічної категорії як міжнародна трудова міграція. Під нею розуміється процес руху робочої сили, який супроводжується зміною змісту праці, виду зайнятості та місця проживання. Розглядаються позитивні та негативні наслідки міграції у світовому господарстві. The article analyzes the theoretical approaches to such an economic category as international labour migration. It refers to the process of labour movement, which is accompanied by changes in the content of labour, type of employment and residence. Positive and negative consequences of migration in the world economy are considered.

Description

Keywords

міграція, трудові ресурси, міжнародні економічні відносини, утиски, забруднення, migration, labor resources, international economic relations, harassment, pollution

Citation

Стецик, Ю. В. Вплив міграції робочої сили на міжнародні економічні відносини / Ю. В. Стецик, Р. В. Яковенко // Розвиток економічної думки : зб. наук. праць. – Кіровоград : „Поліграф-сервіс”, 2011. – Вип. 4. – С. 177–183.