Стохастичне моделювання розподілу зерен в рядку

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Пархоменко, М. Д.
Кондратець, В. О.
Пархоменко, Ю. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Аналізуються показники оцінки якості сівби. Визначаються стохастичні моделі розподілу потоку насіння за щільністю в заданому заліковому інтервалі та за тривалістю інтервалів між сусідніми насінинами. The indexes of estimation of quality of sowing are analyzed. The stochastic models of distributing of corn stream on a closeness in the set test interval and on duration of intervals between neighboring corns are determined

Description

Keywords

якість сівби, стохастична модель розподілу, потік насіння, заліковий інтервал, щільність, тривалість, ймовірність

Citation

Пархоменко, М. Д. Стохастичне моделювання розподілу зерен в рядку / М. Д. Пархоменко, В. О. Кондратець, Ю. М. Пархоменко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2006. - Вип. 36. - С. 221-229.