Визначення конструктивно-технологічних параметрів машини давильного типу насіннєвих плодів овоче-баштанних культур

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Пастушенко, А. С.
Pastushenko, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Приведені результати експериментальних досліджень машини давильного типу для виділення насіння овоче-баштанних культур. Отримані математичні моделі, що характеризують основні якісні показники технологічного процесу. Одержані раціональні конструктивно-технологічні параметри, що дозволяють мінімізувати втрати і засміченість виробленого насіння. The results of experimental researches of pressing type machine for separation seeds of vegetable baheha plants are given here. The mathematics models which characterize the principal quality figures of technological process are received. The rational constructive technological parameters which permit to minimize the loss and pollution of produced seed are got.

Description

Keywords

насіння, овоче-баштанні культури, експериментальні дослідження, машина давильного типу, поверхні відгуку

Citation

Пастушенко, А. С. Визначення конструктивно-технологічних параметрів машини давильного типу насіннєвих плодів овоче-баштанних культур / А. С. Пастушенко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 39. - С. 210-215.