Інформація в архівній справі

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Левченко, А. А.
Levchenko, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Архівна справа є важливою складовою інформаційної інфраструктури суспільства, оскільки забезпечує зберігання, обробку, індексацію і доступ до цінної історичної, культурної та адміністративної інформації. Інформація в архівній справі відіграє ключову роль у забезпеченні доступу до минулого, збереженні спадкового дороговказу та підтримці прозорості управління. Archives are an important component of society's information infrastructure, as they provide storage, processing, indexing, and access to valuable historical, cultural, and administrative information. Information in the archive plays a key role in providing access to the past, preservation of the hereditary roadmap and support of management transparency.

Description

Keywords

інформація, архівна справа, документ, information, archival case, document

Citation

Левченко, А. Інформація в архівній справі [Електронний ресурс] / А. Левченко // Катедра Universum : електрон. зб. наук.-попул. пр. з історії, археології, інформ., архівної та музейної справи. – 2023. – Вип. 5. – С. 26–29. – Режим доступу : https://snd.kntu.kr.ua/files/Universum2022_5.pdf (дата звернення: 17.10.2023). – Назва з екрана.