Сучасні інтенсивні технології в рослинництві в умовах Північного степу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В книзі наведено статті доповідей на конференції та перелік наукових публікацій співробітників кафедри загального землеробства за період 1997 – 2007 рр.

Description

Keywords

наукові дослідження, матеріали конференції, кафедра загального землеробства

Citation

Сучасні інтенсивні технології в рослинництві в умовах Північного степу України : за матеріалами конф. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. заг. землероб. ; [відпов. за вип. С. М. Слободян]. - Кіровоград : КНТУ, 2007. - 142 с. - (матеріали конференції присвяченої 10-й річниці заснування кафедри загального землеробства КНТУ)