Моделювання процесу заморожування гарбузових овочів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Ялпачик, В. Ф.
Кюрчев, С. В.
Тарасенко, В. Г.
Yalpachik, Vladimir
Kyurchev, Sergey
Tarasenko, Vera

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Робота присвячена розробці математичної моделі процесу заморожування гарбузових овочів та її апробації по змінних в часі температурних полів, тривалості процесу і тепловим потокам шляхом порівняння розрахункових та експериментальних даних з метою контролю процесів в промислових умовах і подальшого вирішення задач енерго- та ресурсозбереження на агропромислових підприємствах.The work is devoted to developing a mathematical model of the process of freezing pumpkin vegetables and its approval by variable temperature fields over time, and duration of the heat flux by comparing the calculated and experimental data for process control in an industrial environment and further solve the problems of energy efficiency in the agro-industrial enterprises. Nonlinear interpolation formulated a mathematical model for the process of cooling and freezing pumpkin vegetables can expect changes in temperature fields and heat fluxes from the surface facilities refrigeration processing time. On the basis of testing of the formulated mathematical model obtained satisfactory results of testing.

Description

Keywords

моделювання, заморожування, кабачок, гарбуз, фазове перетворення, теплообмін, modeling, freezing, squash, pumpkin, phase transformation, heat transfer

Citation

Ялпачик, В. Ф. Моделювання процесу заморожування гарбузових овочів / В. Ф. Ялпачик, С. В. Кюрчев, В. Г. Тарасенко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 43, ч. 2. - С. 297-303.