Судові експертизи в оподаткуванні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Пугаченко, О. Б.
Фоміна, Т. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації з вивчення курсу «Судові експертизи в оподаткуванні» призначено для вивчення теоретичних питань курсу, виконання практичних завдань і самостійної роботи студентів та розв’язування тестів студентами денної і заочної форми навчання спеціальності «Облік і оподаткування».

Description

Keywords

судова експертиза, експертна діяльність, судово-бухгалтерська експертиза, експертне дослідження

Citation

Судові експертизи в оподаткуванні : метод. рекомендації до вивч. курсу : для магістрів спец. 071 «Облік і оподаткування» / [уклад. : О. Б. Пугаченко, Т. В. Фоміна] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. аудиту та оподаткування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 49 с.