Підвищення зносостійкості та довговічності деталей шестеренних насосів методом платинування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Широке застосування знайшли в гідравлічних системах тракторів, екскаваторів, автомобілів, сільськогосподарських, дорожньо-будівельних та інших машин шестеренні насоси з обмеженою камерою високого тиску третього і четвертого поколінь. Однією з деталей, яка визначає довговічність роботи шестеренних насосів цих поколінь є піджимна обойма. Для підвищення зносостійкості поверхонь розточувань радіального ущільнення шестерень піджимної обойми, нами запропонований спосіб платинування. Wide application was found in the hydraulic systems of tractors, power-shovels, cars, agricultural, roadbuilding and other machines cog-wheel pumps with the limited chamber of high pressure of the third and fourth generations. One of details, which determines longevity of work of cog-wheel pumps of these generations there is a screwing holder. For the increase of wearproof of surfaces of borings of radial compression of cog-wheels of screwing holder, we offer the method of plastynyrovanyya.
Опис
Ключові слова
шестеренні насоси, піджимна обойма, нагнітання, вкладиші, платинування
Бібліографічний опис
Підвищення зносостійкості та довговічності деталей шестеренних насосів методом платинування / В. А. Павлюк-Мороз, В. Я. Чабанний, С. Д. Кошолап, Р. А. Осін // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград : КНТУ, 2005. - Вип. 35. - С. 326-328.