Облікові теорії та їх розвиток. Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Пальчук, О. В.
Савченко, В. М.
Кононенко, Л. В.
Юрченко, О. В.
Савченко, О. С.
Palchuk, O.
Savchenko, V.
Kononenko, L.
Yurchenko, O.
Savchenko, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Облікові теорії та їх розвиток : метод. вказ. до напис. курс. роб. для студ. : галузь знань 07 «Управління та адміністрування» : спец. 071 «Облік і оподаткування» ОР "магістр" : за ОПП: «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки» / [уклад.: О. В. Пальчук, В. М.Савченко, Л. В. Кононенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. бух. обліку. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 18 с.