Теоретичне обґрунтування підходу системи адаптивного керування технічним станом засобів транспорту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Аулін, В. В.
Гриньків, А. В.
Aulin, V.
Hrinkiv, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НАУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Аулін, В. В. Теоретичне обґрунтування підходу системи адаптивного керування технічним станом засобів транспорту / В. В. Аулін, А. В. Гриньків // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2017) : десята міжнар. наук. конф. : зб. тез доп., 16-17 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; Нац. ун-т водн. госп. та природокорист. - К, 2017. - С. 15-17.