Лабораторні дослідження полицевого робочого органа для використання в системі рекультивації грунту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Колбасін, В. О.
Волик, Б. А.
Дубовик, В. О.
Kolbasin, V.
Volik, B.
Dubovik, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В роботі розглянуто окремі аспекти механізації технічного етапу рекультивації порушених земель. Запропонована конструкція ґрунтообробного робочого органа, наведені основні положення методики розрахунку його конструктивних параметрів. Some mechanization aspects of technical stage of damaged soil recultivation are considered in this article. The construction of soil cultivation working organ is proposed. The basic statements of cultivation method of its structural parameters are given.

Description

Keywords

технічна рекультивація, полицевий робочий орган

Citation

Колбасін, В. О. Лабораторні дослідження полицевого робочого органа для використання в системі рекультивації грунту / В. О. Колбасін, Б. А. Волик, В. О. Дубовик // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 42, ч. 2. - С. 53-58.