Становлення ринку та реструктуризація економіки в логіці економічного переходу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Сайт tusovka.kr.ua

Abstract

Визначено три фундаментальні принципи, на які спирається ринкова економіка: економічна свобода, економічні контрактні відносини і приватна власність. Сформульовано завдання та роль формування ринку в процесі трансформації економіки The three fundamental principles on which the market economy is based are: economic freedom, economic contractual relations and private property are determined. The task and role of market formation in the process of transformation of economy are formulated

Description

Keywords

становлення ринку, ринкова економіка, економічна свобода, економічні контрактові відносини, принцип приватної власності, реструктуризація, market formation, market economy, economic freedom, economic contractual relations, principle of private property, restructuring

Citation

Яковенко, Р. В. Становлення ринку та реструктуризація економіки в логіці економічного переходу [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко. – Режим доступу : http://tusovka.kr.ua/news/2018/04/13/stanovlennja-rinku-ta-restrukturizatsija-ekonomiki-v-logitsi-ekonomichnogo-perehodu. – Назва з титул. екрану.