Розробка інтелектуального мехатронного модуля для системи управління дозуванням

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НАУ
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Розробка інтелектуального мехатронного модуля для системи управління дозуванням / В. В. Аулін, А. О. Панков, А. В. Гриньків [та ін.] // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2019) : дванадцята міжнар. наук. конф., 21-22 трав. 2019 р.; Київ, Україна : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. - К. : НАУ, 2019. - С. 173-175.