Дослідження стійкості ротора в корпусі на податливих опорах, який динамічно зрівноважується двома автобалансирами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Гончаров, В. В.
Goncharov, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

Abstract

Аналітично досліджена стійкість та проведена оцінка тривалості перебігу перехідних процесів при динамічному зрівноваженні двома автобалансирами з багатьма корегувальними вантажами ротора поміщеного в корпусі на податливих опорах, що здійснює просторовий рух. Встановлено, що: – ротор з корпусом утворюють умовний складений ротор більш масивний і видовжений; – роторну систему можна зрівноважити тільки у випадку довгого складеного ротора і на зарезонансних швидкостях; – тривалість перебігу перехідних процесів зменшується при: збільшенні маси корегувальних вантажів, видовженості складеного ротора, жорсткості опор корпуса; зменшенні сил в’язкого опору, які протидіють відносному рух корегувальних вантажів. Analytically investigated the stability and evaluated duration of transient processes during dynamic balancing of the two auto-balancer with many corrective rotor loads placed in the housing on compliant supports, which performs spatial motion. Determined that: - the rotor with the body form a conditional composed rotor more massive and elongated; - the rotor system can be balanced only in the case of a long composite rotor and with velocities exceeding the resonant velocities; - the duration of the transient processes decreases with: increasing the mass of correcting weights, elongation of the composite rotor, rigidity of the housing supports; reduction of viscous drag forces that counteract the relative movement of corrective loads.

Description

Keywords

динамічний дисбаланс, автобалансир, перехідні процеси, dynamic imbalance, auto-balancer, transitional processes

Citation

Гончаров, В. В. Дослідження стійкості ротора в корпусі на податливих опорах, який динамічно зрівноважується двома автобалансирами / В. В. Гончаров // Вібрації в техніці та технологіях : ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доповідей ; Дніпропетровськ, 21-25. 09. 2015. - Дніпропетровськ : Держаний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", 2015. - С. 9.