Дослідження та вплив кута рівноваги насіння озимого ріпаку на траєкторію його руху по робочій поверхні електрофрикційного сепаратора

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
В роботі проведено дослідження кута рівноваги насіння озимого ріпаку на похилій рухомій в електричному полі фрикційній площині, здійснено розрахунок координат та побудовано траєкторії руху насінин з дослідженими кутами рівноваги, обґрунтовано можливість розділення насіннєвої суміші на електрофрикційному сепараторі та створено передумови для обґрунтування параметрів та режимів роботи сепаратора. Research of corner of equilibrium of seed to rape on sloping to the mobile in the electric field friction plane, the calculation of coordinates is carried out and the trajectories of motion of seed are built with the investigational corners of equilibrium, grounded possibility of division of seminal mixture on an electro-friction separator and pre-conditions are created for the ground of parameters and modes of operations of separator.
Опис
Ключові слова
фрикційний сепаратор, насіння, кут рівноваги, координати, траєкторія руху
Бібліографічний опис
Швець, О. П. Дослідження та вплив кута рівноваги насіння озимого ріпаку на траєкторію його руху по робочій поверхні електрофрикційного сепаратора / О. П. Швець // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 40, ч. 2. - С. 197-202.