Юриспруденція та юридичні заклади Євросоюзу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Бондарчук, Ю. П.
Бойко, С. В.
Bondarchuk, Y.
Boiko, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки містять перелік тем, структуру дисципліни, зміст практичних занять, індивідуальні завдання, питання до підсумкового контролю, тестові запитання, рекомендовану літературу для вивчення дисципліни. The guideline contains a list of topics, the structure of the discipline, the content of practical lessons, individual tasks, questions for the final control, test questions, and recommended literature for studying the discipline.

Description

Keywords

юриспруденція, Європейський Союз, право, підсумковий контроль, тестові завдання, рекомендована література, jurisprudence, European Union, law, final control, testing, recommended literature

Citation

Юриспруденція та юридичні заклади Євросоюзу : метод. вказівки до вивчення дисципліни : для студ. всіх форм навчання за спец. : 075 “Маркетинг” та 051 “Економіка” (спеціалізація “Економічна кібернетика”) / [уклад. : Ю. П. Бондарчук, С. В. Бойко] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. екон. теорії, маркетингу та економічної кібернетики. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 27 с.