Наука – виробництву, 2009

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Збірник містить тези доповідей третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”; Всеукраїнської конференції “Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарської техніки”; XLІІI наукової конференції студентів і магістрантів та XL наукової конференції викладачів та аспірантів на базі Кіровоградського національного технічного університету. Містить матеріали досліджень за основними напрямами наукової діяльності в університеті.

Description

Keywords

всеукраїнська науково-практична конференція, підвищення надійності машин і обладнання, експлуатація сільськогосподарської техніки, тези доповідей

Citation

Наука - виробництву, 2009 : зб. тез доп. : ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. студ. та асп. “Підвищення надійності машин і обладнання” ; всеукр. конф. “Конструювання, виробництво та експлуатація с.-г. техніки” ; XLІІI наук. конф. студ. і магістр. ; XL наук. конф. викл. та асп. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т . - Кіровоград : КНТУ, 2009. - 1189 с.