Суміщення технологічних операцій у виробництві олії

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Васильковський, О. М.
Сало, В. М.
Петренко, М. М.
Васильковський, Я. С.
Vasilkovskiy, O.
Salo, V.
Petrenko, M.
Vasilkovskiy, Y.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті наводиться один з варіантів удосконалення технологічної лінії по виробництву олії з термічною обробкою насіння соняшнику, перевагою якого є суттєве зменшення металоємності, енергоємності та габаритів пневморешітного сепаратора. Вказаний ефект досягається завдяки використанню оригінального робочого органу, що дозволяє реалізувати суміщення кількох технологічних операцій. The article provides an option to improve the technological line for production of oil from heat treatment of sunflower seeds, the advantage of which is a significant reduction in metal, energy and dimensions pneumatic-grate separator. The indicated effect is achieved by using the original working body to implement the combination of several technological operations.

Description

Keywords

енергоємність, лопатевий ротор, металоємність, пневморешітний сепаратор, сепарація, соняшник, суміщення операцій

Citation

Суміщення технологічних операцій у виробництві олії / О. М. Васильковський, В. М. Сало, М. М. Петренко, Я. С. Васильковський // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 41, ч. 1. - С. 279-282.