Перешкоди на шляху розвитку „чистої” науки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ексклюзив-Систем

Abstract

У тезах розглянуто «чисту науку» як самодостатнє явище, позбавлене економічної мотивації в контексті глобальних криз. This thhesis considers «pure science» as a self-sufficient phenomenon, devoid of economic motivation in the context of global crises.

Description

Keywords

психоделія, чиста наука, гуманізм, потреби, глобалізація, ресурси, psychedelia, pure science, humanism, needs, globalization, resources

Citation

Яковенко Р. В. Перешкоди на шляху розвитку „чистої” науки / Р. В. Яковенко // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : II Міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; [редкол. : О. М. Левченко, В. В. Зайченко, Н. С. Шалімова та ін.]. - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2019. - С. 159-160.