Основи економічної теорії. Лекція № 14

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Посібник розкриває зміст чотирнадцятої лекції з курсу “Основи економічної теорії” для інженерно-технічних спеціальностей. The manual reveals the contents of the fourteenth lecture on the course "Bases of Economics" for engineering and technical specialties.

Description

Keywords

людина, гуманізація виробництва, трудовий потенціал, постіндустріальна економіка, соціальна політика, man, humanization of production, labour potential, post-industrial economy, social policy

Citation

Яковенко, Р. В. Основи економічної теорії. Лекція № 14 : для студ. інжен.-техн. спец. / Р. В. Яковенко. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 14 с.