Застосування гідропривода поперечних коливань доочисників гичкозбиральної машини

Abstract

В статті описано дослідження можливості удосконалення бурякозбиральної машини БМ-6Б шляхом впровадження гідравлічного привода для обертання доочисників головок коренеплодів із вертикальною віссю обертання та коливання їх у поперечному напрямку відносно умовної середньої лінії рядка. Проведені дослідження по вивченню ефективності додаткового коливального руху доочисників при різних значеннях частоти та амплітуди коливань. Визначені діапазони оптимальних значень частоти та амплітуди за яких досягається 100%-й рівень якості доочищення головок коренеплодів. This article describes a study of sugar beet harvesting machine improvement opportunities BM-6B by introducing a hydraulic drive for rotating cleaning heads of roots with the vertical axis of rotation and vibration of transversely relative to the conditional average number of lines. The research on the effectiveness of additional cleaning of the vibrational motion at different frequencies and amplitudes of the oscillations. The ranges of optimal values of frequency and amplitude at which achieved 100% quality head cleaning roots.

Description

Keywords

груповий гідропривод, доочисник, цукровий буряк, коливальний рух

Citation

Іванов, М. І. Застосування гідропривода поперечних коливань доочисників гичкозбиральної машини / М. І. Іванов, І. М. Подолянин, А. С. Гунько // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 41, ч. 1. - С. 217-222.