Зовнішньоекономічна політика як важіль впливу на демографічні процеси

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ексклюзив-Систем

Abstract

Визначено загальні принципи та механізм державного регулювання економічних стосунків на міжнародному рівні як способу оптимізації внутрішньої демографічної ситуації. The general principles and the mechanism of state regulation of economic relations on international level as the method of optimization of an internal demographic situation are defined.

Description

Keywords

митно-тарифне регулювання, демографічний стан, експорт, імпорт, контрабанда, міграція, customs-tariff regulation, demographic situation, export, import, contraband, migration

Citation

Яковенко, Р. В. Зовнішньоекономічна політика як важіль впливу на демографічні процеси / Р. В. Яковенко // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : II Міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; [редкол. : О. М. Левченко, В. В. Зайченко, Н. С. Шалімова та ін.]. - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2019. - С. 92-94.