Використання низьковольтної термоелектрогенеруючої системи на основі елементів Пельтьє для утилізації еплових втрат побутового опалення у сільскій місцевості

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Плєшков, П. Г.
Стець, П. Г.
Плешков, П. Г.
Стець, П. Г.
Plieshkov, P.
Stets, P.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Пропонується застування низьковольтної термоелектрогенеруючої системи на основі елементів Пельтьє для утилізації тепла теплових втрат побутового опалення з використанням відходів лісівництва у якості паливного енергоресурсу. Предлагается застування низковольтной термоэлектрогенерирующей системы на основе элементов Пельтье для утилизации тепла тепловых потерь бытового отопления с использованием отходов лесоводства в качестве топливного энергоресурса. The installation of a low-voltage thermoelectric generator system based on Peltier elements is proposed for utilization of the heat of thermal losses of domestic heating using waste wood as a fuel energy resource.

Description

Тези конференції, 2017 рік. Частина збірки.

Keywords

теплові втрати, термоелектрогенеруюча система, елементи Пельтьє, сільська місцевість, тепловые потери, термоэлектрогенерирующая система, элементы Пельтье, сельская местность, heat loss, thermal electric power generating system, elements of Peltier, rural areas

Citation

Плєшков, П. Г. Використання низьковольтної термоелектрогенеруючої системи на основі елементів Пельтьє для утилізації теплових втрат побутового опалення у сільскій місцевості / П. Г. Плєшков, П. Г. Стець // Автоматика та комп`ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 16-17 лист. 2017 р., Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; відп. ред. : О. М. Левченко. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - С. 115.