Проблемні питання існування економічної теорії у сучасному ЗВО України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Яковенко, Р. В.
Старкіна, О. Д.
Yakovenko, R.
Starkina, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВЛ ЦНТУ

Abstract

Розкрито роль сучасного теоретичного знання для формування високоякісного трудового потенціалу, системного розвитку людини в умовах кризи системи вищої освіти України, зумовленої як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками. The role of modern theoretical knowledge in the creation of high-quality employment potential and systemic human development during the crisis of higher education in Ukraine caused by both objective and subjective factors have been ascertained.

Description

Keywords

освіта, управління, людський потенціал, економічна політика, матеріальні потреби, ефективність вищої освіти, education, management, human potential, economic policy, material needs, the effectiveness of higher education

Citation

Яковенко, Р. В. Проблемні питання існування економічної теорії у сучасному ЗВО України / Р. В. Яковенко, О. Д. Старкіна // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, 16 квіт. 2020 р., м. Кропивницький / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. – С. 97–99.