Транспортно-технологічні системи викопувальних робочих органів адаптованої коренезбиральної машини

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Барановський, В. М.
Baranovsky, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті наведено етапи удосконалення, будову та принцип функціонування викопувальних адаптованих робочих органів як транспортно-технологічних систем адаптованої коренезбиральної машини, призначеної для одночасного збирання коренеплодів цукрових, кормових, столових буряків і моркви. На основі ідентифікації об’єктів дослідження (існуючих типів копачів) визначено основні шляхи та принципи розробки, або алгоритм побудови конструктивно-компонувальної схеми адаптованої коренезбиральної машини. Визначено, що алгоритм побудови повинен базуватися на застосуванні в її функціональній схемі основних адаптованих транспортно-технологічних систем - адаптованого викопувального транспортно-очисного комбінованого робочого органу та адаптованого транспортно-очисного комбінованого робочого органу. The stages of improvement are resulted in the articles, device that principle of functioning of the diggings up adapted workings organs as transport-technological systems of the adapted machine for book root crops, which intended for the simultaneous cleaning up of root crops of sugar, feed and table beet and carrot. On grounds of authentication of research objects (known types of dig) basic ways are certain that principles of development, or algorithm of construction of design-layout chart of the adapted machine for book root crops. It is set that the algorithm of construction must be based on application in its functional diagram of the basic adapted transport-technological systems – the adapted digging up transport-cleansing combined working organ that the adaptive transport-cleansing combined working device.

Description

Keywords

коренеплоди, дисковий копач, сферичний диск, очисний вал, алгоритм розробки, адаптована коренезбиральна машина

Citation

Барановський, В. М Транспортно-технологічні системи викопувальних робочих органів адаптованої коренезбиральної машини / В. М. Барановський // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 42, ч. 2. - С. 79-86.