Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства

Abstract

У монографії висвітлюються результати дослідження теоретико-методологічних аспектів розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства. Охарактеризовано трансформацію базових категорій та розвиток об'єктів бухгалтерського обліку. розкрито проблеми методології бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення.

Description

Keywords

бухгалтерський облік, глобалізація, інформатизація, інформаційне забезпечення управління, соціальні витрати, МСФЗ, облікова політика, об'єкти обліку, функції обліку, форми бухгалтерського обліку

Citation

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства : монографія / [ О. В. Пальчук, В. М. Савченко, І. В. Рузмайкіна та ін. ; за ред. Г. М. Давидова]. - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2017. - 242 с.