Державний екзамен

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Шалімова, Н. С.
Пугаченко, О. Б.
Черновол, О. М.
Гніденко, Н. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Методичні вказівки визначають загальні вимоги до підготовки та проведення державних екзаменів відповідно до стандартів вищої освіти України.

Description

Keywords

бакалавр, державний екзамен, аудит, аналіз господарської діяльності, податкова система

Citation

Методичні вказівки щодо підготовки та проведення державних екзаменів : для студ. галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напр. підгот.: 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Оподаткування») / [уклад.: Н. С. Шалімова, О. Б. Пугаченко, О. М. Черновол, Н. А. Гніденко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. аудиту та оподаткування. - Кіровоград : КНТУ, 2015. – 49 с.