Регулювання зовнішньоекономічних відносин у контексті соціальної відповідальності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Яковенко, Р. В.
Yakovenko, R.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Тусовка

Abstract

Стаття розкриває окремі аспекти зовнішньоекономічного впливу на демографічні процеси всередині країни. Визначаються загальні принципи та механізм державного регулювання економічних стосунків на міжнародному рівні як способу оптимізації внутрішньої демографічної ситуації. The article discloses separate aspects of the external economic influence on demographic processes inside of the country. The general principles and the mechanism of state regulation of economic relations on international level as the method of optimization of an internal demographic situation are defined.

Description

Keywords

соціальна відповідальність, митно-тарифне регулювання, демографічний стан, експорт, імпорт, контрабанда, міграція, social responsibility, сustoms-tariff regulation, demographic situation, export, import, contraband, migration

Citation

Яковенко, Р. В. Регулювання зовнішньоекономічних відносин у контексті соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко // Тусовка : [сайт]. – Режим доступу : https://tusovka.kr.ua/news/2020/02/03/reguljuvannja-zovnishnoekonomichnih-vidnosin-u-konteksti-sotsialnoi-vidpovidalnosti. – Назва з екрана. – Дата публікації : 03.02.2020. – (дата звернення: 06.03.2020).