Наука – виробництву, 2014

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Збірник містить тези доповідей за матеріалами XLVІІІ наукової конференції студентів та магістрантів, що відбулась 17 квітня 2014 року на базі Кіровоградського національного технічного університету. Містить матеріали досліджень за основними напрямами наукової діяльності в університеті

Description

Keywords

наукова діяльність студентів, наукова конференція, тези доповідей

Citation

Наука – виробництву, 2014 : зб. тез доп. : ХLVІІІ наук. конф. студ. і магістр., 17 квіт. 2014 року, Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [кол. автор. : М. І. Черновол, О. М. Левченко, Н. М. Ішуніна та ін.]. – Кіровоград: КНТУ, 2014. – 883 с.