Методичні рекомендації до виконання і захисту випускних кваліфікаційних робіт. Магістри

Abstract

Методичні вказівки містять рекомендації по виконанню і захисту випускних кваліфікаційних робіт за ступенем вищоїо світи «Магістр», інформацію щодо оформлення робіт. Methodical instructions contain recommendations on performance and protection of final qualifying works on degree of higher education "Master", information on registration of works.

Description

Keywords

маркетинг, магістр, методичні рекомендації, випускна робота, рекомендована література, проблемні питання, marketing, master, guidelines, graduation work, recommended books, problematic issues

Citation

Методичні рекомендації до виконання і захисту випускних кваліфікаційних робіт за ступенем вищої освіти "Магістр" : спец. 075 "Маркетинг" галузі знань 07 "Управління та адміністрування” / [уклад. : Р. І. Жовновач, С. А. Романчук] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. екон. теорії, маркетингу та економічної кібернетики. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 67 с.