Наука – виробництву, 2016

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Збірник містить тези доповідей за матеріалами L наукової конференції студентів та магістрантів, що відбулась 14 квітня 2016 року на базі Кіровоградського національного технічного університету. Містить матеріали досліджень за основними напрямами наукової діяльності в університеті.

Description

Keywords

наукова діяльність студентів, наукова конференція, тези доповідей

Citation

Наука – виробництву, 2016 : зб. тез доп. : L наук. конф. студ. і магістр., 14 квіт. 2016 року, Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [відп. за вип. Л. С. Козицька]. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - 672 с.