Вплив зміни концентрації фулеренів у залізовуглецевих матеріалах при хіміко-термічній обробці на рівень надійності деталей

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-02

Authors

Аулін, В. В.
Кропівний, В. М.
Кузик, О. В.
Кропівна, А. В.
Аулин, В. В.
Кропивный, В. Н.
Кузык, А. В.
Кропивная, А. В.
Aulin, V.
Kropivnyi, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НУБіП

Abstract

Description

Keywords

Citation

Вплив зміни концентрації фулеренів у залізовуглецевих матеріалах при хіміко-термічній обробці на рівень надійності деталей / В. В. Аулін, В. М. Кропівний, О. В. Кузик, А. В. Кропівна // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції "Крамаровські читання", 21-22 лют. 2019 р., м. Київ, Україна / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : НУБіП, 2019. - С. 192-195.