Наука – виробництву, 2013

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Збірник містить тези доповідей за матеріалами XLVІІ наукової конференції студентів та магістрантів, що відбулась 18 квітня 2013 року на базі Кіровоградського національного технічного університету. Містить матеріали досліджень за основними напрямами наукової діяльності в університеті.

Description

Keywords

наукова діяльність студентів, наукова конференція, наукова конференція студентів та магістрантів, тези доповідей

Citation

Наука – виробництву, 2013 : зб. тез доп. : XLVІІ наук. конф. студ. і магістр., 18 квіт. 2013 року, Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [кол. автор. : В. М. Кропівний, Н. М. Ішуніна, Г. М. Давидов та ін.]. – Кіровоград: КНТУ, 2013. – 773 с.